אישור מפקח להפעלת תוכנית צמצום פערים והגברת השגים על ידי מתמחים בהורה עבור מ.מ. שעב | مجلس محلي شعب

אישור מפקח להפעלת תוכנית צמצום פערים והגברת השגים על ידי מתמחים בהורה עבור מ.מ. שעב



 

16/07/2018

אל אגף התמחות וכניסה להוראה

משרד החינוך

 

שלום רב,

        הנדון: אישור מפקח להפעלת תוכנית צמצום פערים והגברת השגים על ידי              

                                          מתמחים בהורה עבור מ.מ. שעב 

 

         סימוכין : קול קורא לגופים המעוניינים לקבל הכרה להעסקת מתמחים (     

                    סטג'רים) בשנת התמחות בהוראה (סטאג'* , לקראת שנת הלימודים   

                     תשע"ט  .

 

מ.מ. שעב מעוניינת להפעיל תוכנית חינוכית של צמצום פערים בבתי ספר בישוב שעב , התוכנית תופעל באמצעות מתמחים בהוראה אשר יקלטו על ידי אגף החינוך ויחלקו לבתי הספר בהתאם להתמחותם  .

המתמחים יועסקו בשליש משירה לפחות וילמדו קבוצות תלמידים של 15 תלמידים לפחות  .

מטרת העל של התוכנית הינה לשלב מתמחים ולמנף את בתי הספר ולעזור לתלמידים מתקשים בלמודים על ידי הקטנה מספר התלמידים של כל מורה  .

התוכנית תאפשר למורים החדשים המעוניינים לכנס למערכת החינוך היישובית , ללמוד את הצד הפדגוגי , המנהלי , התנהלות בית הספר בהתאם להוראות המשרד ולהנחיות הפיקוח  .

 

                                                                                                    בכבוד רב

                                                                                             ד"ר מרתא סלימאן

                                                                                   מפקחת כוללת על בתי הספר

                                                                                                  בישוב שעב

 

نشر :

خريطة الموقع