מכרז לבורנט בבית ספר - מכרז מס - 01-2022 | مجلس محلي شعب