תיאור תחומי האחריות של הרשות | مجلس محلي شعب

תיאור תחומי האחריות של הרשותתיאור תחומי האחריות של הרשות

מועצה מקומית שעב, ככלל הרשויות המקומיות בישראל, ומתוקף תפקידה לנהל את ענייני הכפר. אמונה על הדאגה לרווחת התושבים בתחומה ולמתן מענה לצורכיהם היומיומיים.

המועצה אחראית להבטחת תשתית קיומית במרחב העירוני ותשתית סוציאלית, ולצורך כך עליה לספק "שירותי חובה" שונים ומגוונים לתושבי העיר. שירותים אלו מוגדרים ומפורטים בפקודת המועצות המקומיות.

 בנוסף, בידי המועצה סמכויות שברשות, בתחומים שונים ומגוונים, כגון: חינוך משלים, חינוך למבוגרים, שעורי עזר, ארגון קייטנות, טיפול בנוער שוליים, מופעי תרבות, הקמת מתקני ספורט וכיוצא בזה. סמכויות אלו מנויות גם הן בפקודת העיריות.

نشر :

خريطة الموقع