מבנה הרשות מחלקותיה ויחידות המועצה | مجلس محلي شعب

מבנה הרשות מחלקותיה ויחידות המועצהמבנה הרשות

להלן מבנה הרשות מחלקותיה ויחידות המועצה המקומית שעב:

1-    לשכת ראש המועצה

ראש המועצה- מר מחמוד בוקאעי

מזכירת הלשכה- גב סוהיר ספייה

יועצת למעמד האישה- סוהיר ספייה

 

2-    מזכירות המועצה

מזכיר המועצה- מר סאלח פארס

מנהל מחלקת תברואה- מר פאעור חטיב

רישוי עסקים- מר פאעור חטיב

קב"ט- מר סלאח נמירי

פניות ציבור- מר מופיד גנטוס

ממונה חופש המידע-מר שאדי חואלד

 

3-    הנדסה

מהנדס המועצה- גאלב סעד אלדין

 

4-    גזברות

גזבר המועצה- מר בלאל פאעור

מזכירה- גב 'נבין שחאדה

אחראי רכש- מר סעיד חמאד

גבייה-גב' נאדיה פאעור

קופאית הגבייה- גב' אכלאס חמיד

 

5-    רווחה

מנהל המחלקה-עו"ס גב' פאטמה שלבי הוארי

מזכירה ועובדת זכאות- גב' כפא אבודעוף

עו"ס לחוק מושה+ עו"ס משפחה- גב' נאדיה טרביה

רכזת מעדוניות+ עו"ס משפחה+יו"ר ועדות תכנון טיפול והערכה- עו"ס גב' מרלין חמדוני כואלד

 עו"ס משפחה+ עו"ס נוער ונערות- עו"ס גב' מונא חטיב

אזרחים וותיקים+ תעסוקת צערים במצבי סיכון- גב' גיאנא פיראן

מנהלת מרכז עוצמה- עו"ס גב' אמל אדריס

מיצוי זכויות במרכז עוצמה+עו"ס תעסוקה- עו"ס  גב' אנגיל שחיבר

עו"ס משפחה+ יו"ר ועדות תכנון טיפול והערכה- גב' עו"ס יאסרה פאעור

 

6-    מחלקת חינוך

מנהל מחלקה- מר כאמל חוסין

קצין ביקור סדיר- מר מחמוד חטיב

רכזת גנים- גב' ראניה פאעור

מנהל יחידת נוער-מר מגדי מסרי

מנהל יחידה לקידום נוער- בהליך איוש

מנהל השכלה (הילה)-גב' זהור עבד אלחלים

מדריך קידום נוער- מר מועין היבי

מדריכה קידום נוער-גב' גומאנה טאהא

 

7-    מחלקת פסיכולוגיה

שפ"ח- הנאא חטיב-עאהד סאלח-ראנדה כואלד פאעור

 

 

8-    חינוך בלתי נורמלי

מתנ"ס שעב- מנהל ( מר חאלד חטיב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر :

خريطة الموقع