מידע על התאמות נגישות שבוצעו ופרטי רכז הנגישות | مجلس محلي شعب

מידע על התאמות נגישות שבוצעו ופרטי רכז הנגישותמידע על התאמות נגישות שבוצעו ופרטי רכז הנגישות

נגישות

רכז נגישות: ג'אלב סעד אלדין

דוא"ל: info@shaab.muni.il

 

הגדרת נגישות:

"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998, סעיף 19א')".

מועצה מקומית שעב, והעומדים בראשה, שמה למטרה מתן איכות חיים לכלל התושבים, תוך שימת דגש על מקומות ציבוריים נגישים  ומתן שירות נגיש לתושבים בעלי צרכים מיוחדים. מועצה מקומית שעב מינתה רכז נגישות האחראי להטמעת הנגישות בכל מחלקות המועצה, קידום פרויקטים להנגשת מבנים ותשתיות וטיפול בתלונות הציבור בנושא הנגישות.

מועצה מקומית שעב ביצעה בשנים האחרונות עבודות פיתוח והקמת מבני ציבור, תוך שימת דגש על נגישות בעלי צרכים מיוחדים למתקנים השונים. בכל פרויקט שבוצע נעזרה המועצה ביועץ נגישות שתפקידו לבדוק את התוכניות ואת התאמתן לתקני הנגישות. יועץ הנגישות מאשר את התכניות לקראת ביצוע, ואף בודק ומאשר את הפרויקט לאחר השלמתו.

מטבע הדברים, טיפול בכל מפגעי הנגישות יארך שנים לא מעטות, אך בשנים האחרונות ישנה הקפדה על כך שכל מבנה ציבורי חדש יהיה נגיש על פי חוק, וכל פרויקט של שדרוג תשתיות יענה על כל דרישות הנגישות.

نشر :

خريطة الموقع