מידע באשר למועצת תלמידים ונוער | مجلس محلي شعب

מידע באשר למועצת תלמידים ונוערנכון להיום, אין מועצת תלמידים ונוער ברשות. 

  1. סדר בחירת המועצה: כל  חטיבות הביניים והתיכונים בתחום הרשות מקיימים בחירות תקניות, לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, ובמסגרתן בוחרים מועצת תלמידים בית ספרית, יו"ר, סגן, מזכיר וחברי מועצה.
  2. כל תנועת הנוער וארגוני הנוער בעיר בוחרים  3 נציגים ואותם הם שולחים לייצגם במועצת התלמידים והנוער העירונית. 
  3. לאחר התהליך הנ"ל, מנהל יחידת הנוער ברשות מזמין, באמצעות מנהלי בתי הספר, רכזי החינוך החברתי ורכזי הנוער בתנועות, 3 נציגים מכל מוסד (בי"ס/תנועה/ארגון)  לישיבת היכרות עם המפקח /המדריך הרלוונטיים ממשרד החינוך ביחד עם ראש העיר ומנהל מחלקת חינוך. 
  4. בישיבה זו מציג מנהל מחלקת הנוער את חשיבות המועצה והשפעתה על כל המתרחש ביישוב כמו גם המעורבות של המועצה בקבלת החלטות.
  5. נקבעת ישיבה נוספת להכרות מעמיקה יותר בין חברי המועצה. שבוע לאחר מכן, ובאותו הפורום, מכריזים על התמודדות על יו"ר/ סגן/מזכיר המועצה העירונית ותפקידים נדרשים נוספים לפי חוזר המנכ"ל .
  6. הבחירות נקבעות שבוע לאחר מכן, ומתקיימות באולם העירייה. המועמדים מציגים את עצמם במשך כל השבוע ומשווקים את עצמם בבתי הספר השונים.
  7. לאחר סיום תהליך הבחירות, המועצה בהנחיית מנהל מחלקת הנוער תקבע פגישה למזכירות המצומצמת שמורכבת מיו"ר/ סגן/ מזכיר ורכזי וועדות . 
  8. המועצה נפגשת אחת לשבוע במועצה המקומית או במרכז הנוער , ואחת לשבועיים עם מנהל מחלקת הנוער .
نشر :

خريطة الموقع