עיון בחוקי העזר של הרשות | مجلس محلي شعب

עיון בחוקי העזר של הרשותהמקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:

חוקי העזר של הרשות – כלל חוקי העזר מפורסמים באתר המועצה.

אצל מזכיר המועצה בימים א' עד ה' ושבת בין השעות 9:00 עד 15:00.

דיווח של הממונה על חוק חופש המידע: הדיווח של 2018 נמצא באתר

 


نشر :

خريطة الموقع