מידע בנושאים נוספים | مجلس محلي شعب

מידע בנושאים נוספים 

דרכי תשלום אגרות חופש מידע

 

מחלקת הגבייה בימים א' עד ה' ושבת, בין השעות 8:00 עד 15:00, או צ'ק שישלח בדואר מצורף לבקשה.

 

ישיבות המועצה

 

פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות ותמלולי ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות מפורסמים באתר.

 

מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

 

נתונים מאגף השפ"ע – מפורסם באתר.

 

דיווח של הממונה על תלונות הציבור

 אצל מבקר פנים המועצה בימים ב' - ה'-ש'  בין השעות 9:00 עד 16:00.

 

תמצית תקציב הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה

 

אין למועצה וועדה מקומית לתכנון הבנייה והיא פועלת תחת הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שפלת הגליל.

http://shfelat-hagalil.complot.co.il/Pages/default.aspx

נמצא באתר מסמך הכי עדכני של תמצית התקציב של הוועדה המרחבית

 

תמיכות למוסדות ציבור בשנת 2018

 לא ניתנו תמיכות ע"י המועצה המקומית שעב

 

רשימת עלוני מידע לציבור

בחודש 9\2018 יצא עלון מידע לציבור- "קדחת הנילוס המערבי"

 

קרנות ומלגות שבמימון הרשות המקומית

לא ניתנו קרנות או מלגות 
 

 

نشر :

خريطة الموقع