סקירת עיקרי פעילות הרשות לשנת 2018 | مجلس محلي شعب