סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2019 | مجلس محلي شعب

סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 20191) פיתוח שצ"פים

2) פיתוח דרך גישה לשכונה המערבית החדשה

3)שיפוץ אולם ספורט

4) עבודות פיתוח בתי עלמין

5) הקמת מגרש ספורט דשא סנטטי ליד מועדון נוער

6)עבודות התקני בטיחות בכל היישוב

7)עבודות פיתוח שלב ג' לטיילת בכניסה ליישוב.


نشر :

خريطة الموقع