מידע אודות איכות הסביבה | مجلس محلي شعب

מידע אודות איכות הסביבה​​​​​​​​​​​​​על פי חוק חופש המידע מעמידה מועצה מקומית שעב לעיון הציבור מידע אודות איכות הסביבה: חומר, ריח, רעש או קרינה שנמדדו או נפלטו לסביבה והם מהסוג העלול לגרום למפגעים סביבתיים.

קרינה

מידע אודות הקרינה המייננת והקרינה הבלתי מייננת.

איכות האוויר

הפגיעה באיכות האוויר הוא נחלתן של המדינות המפותחות בעולם. להלן מידע אודות זיהום אויר מתעשייה, כלי רכב ותחנות ניטור.

חומרים מסוכנים

חומר מסוכן מוגדר על פי "חוק חומרים מסוכנים תשנ"ג – 1993" כחומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לסביבה או לרכוש

רעש

רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, כך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.

אסבסט

היחידה לאיכות הסביבה מקפידה על טיפול במפגעי אסבסט במפעלים ועסקים טעוני רישוי וכן במבני ציבור. במקרים בהם גורם עבריין ובלתי מזוהה השליך שלא כחוק אסבסט לרשות הרבים, מחלקת התברואה דואגת לסילוק האסבסט לאתר הטמנה מאושר.

מים

אחריות המועצה לספק לכל תושביה מים נקיים, מידע אודות מים מפורסם כנדרש בחוק על ידי תאגיד המים והביוב מי שקמה תחת נושא 'פרסומי התאגיד.

מפורסם באתר תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה​​.. להורדת קובץ לחץ כאן 

 


نشر :

خريطة الموقع