תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות | مجلس محلي شعب