הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות 2020 | مجلس محلي شعب