תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות | مجلس محلي شعب