תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות 2021 | مجلس محلي شعب