מכרז פנימי עובד סוצאלי , תעסוקה - מרכז עוצמה , מכרז מס - 02-2022 | مجلس محلي شعب