יוזמת חינוך סביבתי | مجلس محلي شعب

יוזמת חינוך סביבתי
יוזמת חינוך סביבתי

 

בניית קהילה יזמות והצעת יוזמה סביבתית ישובית

 

 

 

לכל מי שיש לו זיכה למקום ולישוב שעב ומעוניין ביזמות קהילתית סביבתית

ניתן להגיש יוזמה בנושא סביבה בעלות 27000 ₪ כולל חומרים ציוד וכו...

עד 9/5/2022 .

הפעילות תתקיים בשילוב מתנדבים מהקהילה .

ניתן לשלוח את היוזמה למייל :

albylssan@gmail.com

 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع