תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות 2022 | مجلس محلي شعب