דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2023 | مجلس محلي شعب