מידע בדבר חלוקת תווי מזון לזכאים | مجلس محلي شعب

מידע בדבר חלוקת תווי מזון לזכאיםמידע בדבר חלוקת תווי מזון לזכאים


משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות יעניק לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון.
 
הפרויקט הינו שיתוף פעולה של משרד הפנים והרשויות המקומיות, במסגרתו יחולקו לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרי בסיס חיוניים. כרטיסי המזון יחולקו על ידי ספק חיצוני ויגיעו עד לבתי הזכאים על ידי שליח, בהתאם לנתונים שקיימים בכל רשות מקומית , במוסד לביטוח לאומי והרשות לזכויות ניצולי שואה.


מצורף קובץ הסבר PDF

 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع