עדכון חוזר מנכל מיוחד - תקופת הבחירות | مجلس محلي شعب