ריכוז חדר מצב מס' 24 מיום 07.11.2023 - חרבות ברזל | مجلس محلي شعب