מכרז מס 04/2023 עבודות פיתוח ואחזקה, ריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים | مجلس محلي شعب

מכרז מס 04/2023 עבודות פיתוח ואחזקה, ריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכיםמכרז / חוזה מס' 04/2023


עבודות פיתוח ואחזקה, ריבוד כבישים, תיעול ופריצת דרכים לשנת 2

 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع