מכרז מס' 01/2024 ביצוע עבודות פיתוח טיילת כביש ראשי שעב- שלב ה' | مجلس محلي شعب

מכרז מס' 01/2024 ביצוע עבודות פיתוח טיילת כביש ראשי שעב- שלב ה'מועצה מקומית שעב מכרז מס' 01/2024


ביצוע עבודות פיתוח טיילת כביש ראשי שעב- שלב ה' 


מצורף קובץ חוברת המכרז 
 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع