דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018 | مجلس محلي شعب